Gewettigd afwezig in kinderopvang Jip & Janneke

Wanneer uw kindje door omstandigheden eens een dag niet naar de opvang kan komen, dan moeten wij telefonisch of persoonlijk verwittigd worden vóór 9 uur!

Respijtdagen

Kinderopvang Jip & Janneke - AfwezigheidIeder kindje heeft recht op een paar respijtdagen per jaar die niet moeten betaald worden wanneer het afwezig is in de kinderopvang te Tremelo. Kindjes die door omstandigheden minder dan 3 maanden naar de opvang komen kunnen we jammer genoeg geen respijtdagen toekennen. Iedere afwezigheid die ons gemeld is voor 9 uur op de dag zelf of de dag ervoor kan genomen worden van de respijtdagen indien u er nog hebt.

Indien u ons niet tijdig hebt verwittigd, dan kan deze afwezigheidsdag niet van uw respijtdagen worden genomen en gaat u deze dag moeten betalen volgens reservering op uw opvangplan (volle dag gereserveerd = volle dag betalen, halve dag gereserveerd is halve dag betalen).
De kostprijs hiervan ligt vast volgens een vast tarief dat vermeld word in het huishoudelijk reglement + 10 euro extra bijbetalen voor het niet of laattijdig verwittigen.

Afwezig bij ziekte

Indien uw kindje afwezig is door ziekte in onze kinderopvang te Tremelo moet er niet echt een doktersattest worden afgegeven. Deze dag word dan genomen van uw nog eventuele openstaande respijtdagen. Geen respijtdagen meer = opvangdagen betalen aan een vast opvangtarief. Check zeker ook regelmatig de kalender met dagen waarop de opvang gesloten is.